یامادر

مدح

یامادر

مدح

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خیارکم من ذکّرکم باللَّه رؤیته و زاد فی علمکم منطقه و رغّبکم فی الآخره عمله؛
بهترین شما آن کس است که دیدار او خدا را به یاد شما آرد و سخنانش دانش شما را بیفزاید و رفتارش شما را به آخرت راغب سازد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خمسه من مصائب الدّنیا فوت الحبیب و ذهاب المال و شماته الأعداء و ترک العلم و امرأه سوء؛
پنج چیز از مصائب دنیاست: مرگ دوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک دانش و زن بد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
حسن الخلق یثبت المودّه؛
نیک خوئى، دوستى را استوار مى کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجار قبل الدّار و الرّفیق قبل الطّریق و الزّاد قبل الرّحیل؛
همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاث یصفین لک ودّ أخیک تسلّم علیه إذا لقیته و توسّع له فی المجلس و تدعوه بأحبّ أسمائه إلیه؛
سه چیز محبت دوست را خالص می کند: سلامش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او را باز کنى و او را به بهترین نامهایش بخوانى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاک و قرین السّوء فإنّک به تعرف؛
از یار بد بپرهیز که تو را بدو شناسند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ المتحابّین فی اللَّه فی ظلّ العرش؛
آن ها که در راه خدا دوستى می کنند در سایه عرش جاى دارند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یحبّ المداومه على الإخاء القدیم فداوموا؛
خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد، بنا بر این دوستى دیرینه را ادامه دهید.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أحدکم مرآه أخیه فإذا رأى به أذى فلیمطّه عنه؛
هر یک از شما آئینه برادر خویش است وقتى عیبى بر او دید، باید بزداید.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أبرّ البرّ أن یصل الرّجل أهل ودّ أبیه بعد أن یولّى الأب؛
بهترین نیکى آن است که مرد پس از مرگ پدر خویش با دوستان او دوستى کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
اللَّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه؛
تا هنگامى که شخص به یارى برادر خویش مى پردازد، خداوند یاور اوست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أکثروا من الإخوان فإنّ ربّکم حییّ کریم یستحیی أن یعذّب عبده بین إخوانه یوم القیمه؛
دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه؛
بهترین کارها دوستى و دشمنى در راه خداست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال بعد الإیمان باللَّه التّودّد إلى النّاس؛
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال أن تدخل على أخیک المؤمن سرورا أو تقضى عنه دینا؛
بهترین کارها آن است که برادر مؤمن خویش را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأصحاب من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک؛
بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى تو را یارى کند و و وقتى فراموش کردى تو را بیاد آرد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفشوا السّلام بینکم تحابّوا؛
سلام را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أسدّ الأعمال ثلاثه ذکر اللَّه على کلّ حال و الإنصاف من نفسک و مواساه الأخ فی المال؛
استوارترین کارها سه چیز است یاد خداوند در همه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأى أحدکم من نفسه أو ماله أو من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکه فإنّ العین حقّ؛
وقتى یکى از شما از خود یا مال خود یا برادر خود چیز جالب توجهى دید براى وى بدعا برکت خواهد زیرا چشم حق است.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأیت من أخیک ثلاث خصال فارجه: الحیاء و الأمانه و الصّدق و إذا لم ترها فلا ترجه؛
وقتى در برادر خود سه صفت دیدى بدو امیدوار باش، حیا و امانت و راستى و اگر این صفات را ندارد از او امیدى نداشته باش.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافی له عدوّا فیخبرک بما لیس فیه فیفرّق ما بینک و بینه؛
وقتى با کسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ کس در باره او چیزى مپرس چون ممکن است به یکى از دشمنان او بر خورى و درباره وى سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد.
نهج الفصاحه
دسته: احادیث دوست و دوست یابی | نویسنده: admin

  • مجتبی محمدی

https://telegram.me/tozihatezdevaj

  • مجتبی محمدی

سنایی غزنوی


ای گزیده مر تورا از خلق رب العالمین


آفرین گوید همی بر جان پاکت آفرین


از برای اینکه ماه و آفتابت چاکرند


می طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمین


خال تو بس با کمال و فضل تو بس با جمال


روی تو نور مبین و رأی تو حبل  المتین


نقش نعل مرکب تو قبله روحانیان


خاک پای چاکرانت توتیای حور عین


مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد


زهر با یاد تو باشد خوشتر از ماه معین


ای سواری کت سزد گر باشد از برقت براق


برسرش پروین لگام و مه رکاب و زهره زین


بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار


جبرئیل از آسمان بر خلق تو کرد آفرین


از برای اینکه تا آسان کند این دین خویش


آدمی از آدم آرد حور از خلد برین


جبرئیل ار نام تو در دل نیاوردی به یاد


نام او در مجمع حضرت کجا بودی امین


این صفات و نعت آن مرداست کاندر آسمان


از برای طلعتش می  تابد این شمس مبین


نور رخسارت دهد نور قبولش را مدد


سایه زلفت شب هجرانش را باشد کمین


زین قلم زن با قلم  گر تو نباشی هم نشان


وین قدم زن با ندم  گر تو نباشی هم نشین


ای سنایی گر ز دانایی بجویی مهر او


جز کمالش را مدان و جز جمالش را مبین


اژدهای عشق را خوردن چه باید ای عجب


گاه شرک از کافران و گاه دین از بوالیقین


فروغ همه آفرینش بدوست

  • مجتبی محمدی
ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﯾَﺎﺑْﻦَ ﺭَﺳُﻮْﻝِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﺑْﻦَ ﺍَﻣﯿِﺮ ﺍﻟﻤُﺆﻣِﻨِﯿَﻦ ﻭَ ﺍﺑْﻦَ ﺳَﯿِﺪِ ﺍﻟﻮَﺻﯿّﯿَﻦ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﯾَﺎ ﺑْﻦَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﯿِﺪَﺓِ ﻧِﺴﺎﺀِ ﺍﻟﻌْﺎﻟَﻤِﯿﻦَ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﺛَﺎﺭَ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَ ﺍَﺑﻦِ ﺛَﺎﺭِﻩَ ﻭَﺍﻟﻮِﺗْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗُﻮﺭِ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺍﻟَﺄﺭﻭﺍﺡِ ﺍﻟَّﺘِﯽ ﺣَﻠَﺖْ ﺑِﻔِﻨﺂﺋِﻚَ ﻋَﻠَﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨْﯽ ﺟَﻤِﯿﻌﺎً ﺳَﻼﻡُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍَﺑﺪﺍً ﻣﺎ ﺑَﻘَﯿﺖُ ﻭَ ﺑَﻘِﯽَ ﺍﻟَّﻠﯿﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬﺎﺭُ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠِﻪ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍﻟﺮَّﺯِﯾَّﺔُ ﻭَ ﺟَﻠَﺖْ ﻭَ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍﻟُﻤﺼﯿﺒَﺔُ ﺑِﻚَ ﻋَﻠَﯿﻨْﺎ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺟَﻤﯿِﻊ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟِﺄﺳْﻠِﺎﻡ ﻭَ ﺟَﻠَّﺖْ ﻭَ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍَﻟﻤُﺼﯿﺒَﺘﻚَ ﻓﯽ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻋَﻠﯽ ﺟَﻤﯿﻊ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻓَﻠَﻌِﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣَّﺔً ﺍَﺳَﺴَﺖْ ﺍَﺳﺎﺱَ ﺍﻟﻈُّﻠﻢِ ﻭَ ﺍﻟﺠُﻮﺭِ ﻋَﻠَﯿﻜُﻢْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺒَﯿﺖِ ﻭَﻟَﻌَﻦْ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣَّﺔً ﺩَﻓَﻌَﺘْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣَﺮﺍﺗِﺒِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺘﯽ ﺭَﺗَﺒِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓﯿﻬﺎ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘﻜُﻢْ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟﻤُﻤﻬِﺪِﯾﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎ ﻟﺘَﻤﻜﯿِﻦ ﻣِﻦْ ﻗِﺘﺎﻟِﻜُﻢْ ﺑَﺮِﺋﺖُ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﺗْﺒﺎﻋِﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﻭْﻟﯿﺎﺋﻬِﻢْ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍِﻧﯽ ﺳِﻠْﻢٌ ِ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜُﻢْ ﻭَ ﺣَﺮﺏٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎﺭَﺑَﻜُﻢ ﺍِﻟﯽ ﯾُﻮﻡِ ﺍﻟﻘِﯿﻤﺔِ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻝُ ﺯِﯾﺎﺩٍ ﻭَ ﺍﻝ ﻣَﺮﻭﺍﻥَ ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑَﻨِﯽ ﺍُﻣَﯿﺔَ ﻗﺎﻃِﺒَﺔً ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑْﻦَ ﻣَﺮﺟﺎﻧَﺔً ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋُﻤَﺮِﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺷِﻤﺮﺍً ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣﺔً ﺍَﺳْﺮَﺟَﺖْ ﻭَﺍﻟﺠَﻤَﺖْ ﻭَ ﺗَﻨَﻘَّﺒَﺖْ ﻟِﻘِﺘﺎﻟِﻚَ ﺑِﺎَﺑﯽ ﺍَﻧﺖَ ﻭَ ﺍُﻣّﯽ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣُﺼﺎﺑﯽ ﺑِﻚَ ﻓَﺎَﺳﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪَ ﺍﻟَّﺬﯼ ﺍَﻛﺮَﻡَ ﻣَﻘﺎﻣَﻚَ ﻭَ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻨﯽ ﺍَﻥْ ﯾَﺮﺯُﻗَﻨﯽ ﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎﺭِﻙَ ﻣَﻊَ ﺍِﻣﺎﻡٍ ﻣَﻨﺼُﻮﺭٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺑَﯿْﺖِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﯿﻪِ ﻭَ ﺍﻟِﻪ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍَﺟْﻌَﻠﻨﯽ ﻋِﻨﺪﻙَ ﻭَﺟﯿﻬًﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼﻡُ ﻓﯽِ ﺍﻟﺪُﻧﯿﺎ ﻭَ ﺍﻷﺧِﺮَﺓِ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻧﯽ ﺍَﺗَﻘﺮَّﺏُ ﺍِﻟﯽَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯽ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯽ ﺍَﻣﯿﺮ ﺍﻟُﻤﺆﻣِﻨﯿﻦَ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻓﺎﻃِﻤَﺔً ﻭَ ِ ﺍﻟﯽ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦْ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻚَ ِ ﺑﻤُﻮﺍﻻﺗِﻚَ ﻭَ ﺑﺎﻟَﺒﺮﺍﺋﺔِ ِ ﻣﻤﻦِ ﺍَﺳَّﺲَ ﺫﻟِﻚَ ﻭَ ﺑَﻨﯽ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺑُﻨﯿﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺟَﺮﯼ ﻓﯽ ﻇُﻠﻤِﻪ ﻭَﺟَﻮْﺭِﻩ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻜُﻢَ ﺑَﺮِﺋﺖُ ﺍِﻟﯽَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﺗَﻘَﺮﺏُ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﻠِﻪ ﺛﻢَّ ﺍِﻟَﯿﻜُﻢْ ﺑِﻤﻮﺍﻻﺗِﻜُﻢْ ﻭَ ﻣُﻮﺍﻻﺓِ ﻭَﻟِﯿﻜُﻢْ ﻭَ ﺑِﺎﻟﺒَﺮﺍﺋﺔِ ﻣِﻦْ ﺍَﻋﺪﺍﺋِﻜُﻢْ ﻭَ ﺍﻟﻨّﺎﺻِﺒﯿﻦَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺤَﺮْﺏَ ﻭَﺑﺎﻟﺒﺮﺁﺋﺔِ ﻣِﻦْ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻬﻢْ ﻭَ ﺍَﺗﺒﺎﻋِﻬﻢْ ﺍِﻧﯽّ ﺳِﻠﻢٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜُﻢْ ﻭَ ﺣَﺮﺏٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎﺭَﺑَﻜُﻢْ ﻭﻭﻟٌّﯽ ﻟِﻤَﻦ ﻭﺍﻻﻛُﻢْ ﻭَ ﻋَﺪُ ﻭٌّ ﻟِﻤَﻦْ ﻋﺎﺩﺍﻛٌﻢْ ﻓَﺎﺳُﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺬﯼ ﺍَﻛﺮَﻣَﻨﯽ ﺑِﻤَﻌﺮﻓَﺘِﻜُﻢْ ﻭَ ﻣَﻌﺮﻓَﺔِ ﺍَﻭﻟﯿﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺭَﺯَﻗﻨِﯽ ﺍَﻟﺒﺮﺍﺋَﺔَ ﻣِﻦ ﺍَﻋﺪﺍﺋِﻜُﻢْ ﺍَﻥْ ﯾَﺠﻌَﻠﻨِﯽ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻓﯽ ﺍﻟﺪُّﻧﯿﺎ ﻭَ ﺍﻻﺧﺮﺓِ ﻭَ ﺍَﻥ ﯾُﺜَﺒِﺖَ ﻟﯽ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻗَﺪَﻡَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻓﯽ ﺍﻟﺪُّﻧﯿﺎ ﻭَﺍﻷﺧﺮﺓِ ﻭَ ﺍَﺳَﺌﻠﻪُ ﺍَﻥ ﯾُﺒَﻠﻐَﻨﯽَ ﺍﻟﻤَﻘﺎﻡَ ﺍﻟَﻤﺤﻤﻮﺩَ ﻟَﻜُﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍَﻥْ ﯾَﺮﺯُﻗَﻨﯽ ﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎﺭﯼ ﻣَﻊَ ﺍِﻣﺎﻡٍ ﻫُﺪﯼ ﻇﺎﻫِﺮٍ ﻧﺎﻃِﻖٍ ﺑﺎﻟﺤَﻖِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَ ﺍَﺳﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪَ ﺑِﺤَﻘِﻜُﻢْ ﻭَ ﺑِﺎﻟﺸَﺎﻥِ ﺍَﻟﺬﯼِ ﻟَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪﻩُ ﺍَﻥْ ﯾَﻌﻄﻨِﯽ ﺑِﻤﺼﺎﺑﯽ ﺑِﻜُﻢْ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﻣﺎ ﯾُﻌﻄﯽ ﻣُﺼﺎﺑﺎً ﺑِﻤُﺼﯿﺒﺔً ﻣﺎ ﺍَﻋْﻈَﻤَﻬﺎ ﻭَ ﺍَﻋﻈﻢَ ﺭَﺯَﯾِﺘﻬﺎ ِ ﻓﯽ ﺍِﻻﺳﻼﻡِ ﻭَ ﻓﯽ ﺟَﻤﯿﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻻﺭﺽِ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻠﻨﯽ ﻓﯽ ﻣَﻘﺎﻣﯽ ﻫﺬﺍ ِ ﻣﻤَﻦْ ﺗَﻨﺎﻟُﻪُ ﻣِﻨﻚَ ﺻﻠَﻮﺍﺕٌ ﻭَ ﺭﺣﻤﺔٌ ﻭَ ﻣَﻐﻔِﺮﺓٌ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍَﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺤﯿﺎﯼَ ﻣَﺤﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪٍ ﻭ ﺍﻝ ﻣُﺤﻤﺪ ﻭَ ﻣَﻤﺎﺗﯽ ﻣَﻤﺎﺕَ ﻣُﺤﻤﺪٍ ﻭَ ﺍﻝ ﻣُﺤﻤﺪٍ ﺍَﻟﻠﻬﻢَّ ﺍِﻥَّ ﻫﺬﺍ ﯾَﻮْﻡٌ ﺗَﺒﺮﻛَﺖْ ﺑﻪ ﺑﻨﻮﺍﻣَﯿَﺔَ ﻭَ ﺍﺑْﻦُ ﺍﻛِﻠﺔَ ﺍﻷَﻛﺒﺎﺩِ ﺍﻟَّﻠﻌﯿﻦُ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﻠﻌﯿﻦِ ﻋَﻠﯽ ﻟِﺴﺎﻧِﻚ ﻭَ ﻟِﺴﺎﻥِ ﻧَﺒِﯿﻚَ ﺻﻠﯽَّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪِ ﻭ ﺍﻟﻪ ﻓﯽ ﻛُﻞِ ﻣَﻮْﻃِﻦ ﻭَ ﻣَﻮﻗِﻒٍ ﻭَﻗَﻒٍ ﻓﯿﻪِ ﻧَﺒﯿﻚَ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪِ ﻭ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟَﻌﻦ ﺍَﺑﺎ ﺳُﻔﯿﺎﻥَ ﻭَ ﻣﻌﺎﻭﯾﺔَ ﻭَ ﯾﺰﯾﺪَ ﺑْﻦَ ﻣُﻌﺎﻭﯾﺔَ ﻋَﻠﯿﻬِﻢْ ﻣِﻨﻚَ ﺍﻟَّﻠﻌﻨﺔُ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻻﺑِﺪﯾﻦَ ﻭَ ﻫَﺬﺍ ﯾَﻮْﻡٌ ﻓَﺮِﺣَﺖْ ﺑﻪ ﺍﻝ ﺯِﯾﺎﺩٍ ﻭَ ﺍﻝُ ﻣَﺮﻭﺍﻥَ ﺑِﻘَﺘﻠِﻜُﻢْ ﺍَﻟﺤﺴُﯿَﻦ ﺻَﻠﻮﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﻓَﻀﺎﻋَﻒْ ﻋَﻠﯿﻬﻢُ ﺍﻟﻠﻌﻦَ ﻣﻨﻚَ ﻭَﺍﻟﻌﺬﺍﺏِ ﺍﻷَﻟﯿﻢَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻧﯽ ﺍﺗﻘﺮﺏُ ﺍﻟﯿﻚَ ﻓﯽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﯿﻮﻡِ ﻭَﻓﯽ ﻣَﻮﻗﻔﯽ ﻫﺬﺍ ﻭَ ﺍَﯾﺎﻡ ﺣَﯿﻮﺗﯽ ﺑِﺎﻟﺒﺮﺁﺋﺔِ ﻣِﻨﻬﻢ ﻭَﺍﻟﻠﻌﻨﺔِ ﻋَﻠﯿﻬَﻢّْ ﺍﻟﺴﻼﻡُ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺻَﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦ ﺍﻭﻝَ ﻇﺎﻟﻢ ﻇﻠﻢَ ﺣﻖَّ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﺧِﺮَ ﺗﺎﺑِﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﺫﺍﻟﻚَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦِ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔَ ﺍﻟﺘﯽ ﺟﺎﻫﺪﺕِ ﺍﻟُﺤﺴﯿﻦ ﻭَﺷﺎﯾﻌﺖْ ﻭ ﺑﺎﯾِﻌﺖْ ﻭ ﺗﺎﺑِﻌﺖْ ﻋﻠﯽ ﻗِﺘﻠﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻨﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﭘﺲ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯿﻚَ ﯾﺎ ﺍﺑﺎ ﻋَﺒﺪﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻋﻠﯽ ﺍﻻَﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟَّﺘﯽ ﺣَﻠﺖ ﺑﻔﻨﺂﺋِﻚَ ﻋﻠﯿﻚَ ﻣِﻨﯽ ﺳﻼﻡُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﺪﺍً ﻣﺎ ﺑَﻘﯿﺖُ ﻭَ ﺑﻘﯽَ ﺍﻟﻠﯿﻞُ ﻭَ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭَﻭَ ﻻﺟﻌﻠﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﺧﺮَ ﺍﻟﻌﻬﺪِﻣﻨﯽ ﻟﺰﯾﺎﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻭﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﯿﺴﯿﻦ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَ ﺧُﺺَّ ﺍﻧﺖَ ﺍَﻭّﻝ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﻦ ﻣﻨﯽ ﻭَﺍﺑﺪَﺀُ ﺑﻪ ﺍﻭﻻًﺛﻢَّ ﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ﻭَﺍﻟﺜﺎﻟﺚ َ ﻭَﺍﻟﺮﺍﺑﻊَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦِ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎً ﻭ ﺍﻟﻌﻦ ﻋﺒﯿﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩٍ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﺔَ ﻭ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭَ ﺷﻤﺮﺍً ﻭ ﺍﻝ ﺍﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎﻥَ ﻭَﺍﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺍﻝ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﯽ ﯾﻮﻡ ﺍﻟﻘﯿﺎﻣَﺔ ﭘﺲ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﻟﻚَ ﺍﻟﺤَﻤﺪ ﺣﻤﺪَ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦَ ﻟَﻚَ ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪِ ﻋﻠﯽ ﻋَﻈﯿﻢِ ﺭَﺯﯾﺘﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﺭﺯﻗﻨﯽ ﺷَﻔﺎﻋَﺔَ ﺍﻟْﺤُﺴَﯿْﻦِ ﯾَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻮُﺭﻭُﺩِ ﻭَﺛﺒِﺖْ ﻟﯽ ﻗَﺪَﻡَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻋِﻨْﺪِﻙَ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤﺎﺏِ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﺍﻟَّﺬﯾﻦَ ﺑَﺬَﻟُﻮﺍ ﻣُﻬْﺠُﻬْﻢ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻋَﻠَﯿﻪ ﺍﻟﺴَّﻼﻡ.
  • مجتبی محمدی
ﻧﺮﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﮐﺴﻰ ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻭﺩ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﺪ؟ -۲ ﺗﻮ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﯿﺪﺭﺕ ﻣﻮﻻ ! -۳ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ -۴ ﻧﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ -۵ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ، ﺷﻮﺭ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ -۶ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺷﻦ -۷ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﺴﺖ -۸ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﻪ -۹ ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﯽ ، ﻫﻢ ﺟﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻧﺲ ﻭ ﻣﻠﮏ -۱۰ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ -۱۱ ﮐﯿﺴﺖ ﺣﯿﺪﺭ ﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ -۱۲ ﺷﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﺳﺖ -۱۳ ﻣِﻨّﺖِ ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ﮐﺮﺩ -۱۴ ﻣﻮﻻ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﻏﺰﻝ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ -۱۵ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮﻩ ﺍﻓﻼﮎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﯾﻢ -۱۶ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﮐﯿﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﯿﻘﯿﻨﻢ -۱۷ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﻄﺮﺕ -۱۸ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺮ ﺍﺯﻏﻮﻏﺎﯼ ﺧﻮﺩ -۱۹ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻝ ﺣﺮﻡ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﺳﺖ -۲۰ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ -۲۱ ﻭﻻﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺍﺻﻞ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ -۲۲ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﺎ ﺣﯿﺪﺭ ، ﺩﻝِ ﻣﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ -۲۳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﺮﺵ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻗﻠﻢ ﺣﯿﺪﺭ ﮐﺮﺍﺭ -۲۴ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻋﻠﯿﺎ ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻠﻪ -۲۵ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﺳﺖ -۲۶ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﻫﺮ ﺫﺭﻩ ﺗﻤﻨﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ -۲۷ ﺳﮑﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﯽ
  • مجتبی محمدی