مدح

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندیشه های مدیریت» ثبت شده است

نوشته های یک مدیر1.2

                             بنام مدیر زندگی ها

ادامه فصل اول:#مدیریت خود

6.فکرکردن کار آسانی نیست.

7.زندگی را راحت بگیرید.

8.هدف انسان باید بالا وبلند باشد.

9.اعتقادات محکم و راسخ مقدم براعمال بزرگ است.

10.فکر کنید وتصمیم بگیرید وسپس به انچه فکرکردید عمل کنید.


#اندیشه های مدیریت

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
مجتبی محمدی

نوشته های یک مدیر1

                                                          بنام تک مدیر دنیاهام

                                                           اندیشه های مدیریت

                                                        فصل اول:مدیریت خود

1.فکرکنید,باید راه بهتری وجودداشته باشد.

2.اقدام کنید.

3.انرا دنبال کنید.

4.اینده الان است.

5.نگرش مثبت نتیجه بخش است.


#اندیشه های مدیریت

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مجتبی محمدی