بسم الله الرحمن الرحیم

2.مراتب ایمان:همانطور که کفر مراتبی دارد ایمان هم دارد ودر همین حدیث  مورد بحث ایمان ده درجه دارد که درجه دهم آن درجه عالیه ایمان است ویک مسلمان نباید به ایمان که دارد قانع باشد بلکه باید سعی کند که خود را به درجه عالیه ایمان برساند.

حدیثی از امام صادق(علیه السلام )است که می فرمایند:خداوند ایمان را به هفت قسم تقسیم کرده است: نیکی ,صدق,یقین ,رضا,وفا,علم وحلم  سپس ان را درمیان مردم توزیع کرده است وکسی که هر هفت سهم را دارد مومن کامل ومتعهد است .وبرای بعضی مردم فقط یک سهم است وبعضی دو سهم و برای بعضی سه سهم است.ونیز فرمودند:وآنچه را وظیفه ی صاحب دو سهم است بر دوش صاحب یک سهم حمل نکنید مبادا بارشان سنگین شود و به زحمت بیوفتن.

وحال چه کنیم تاایمان ما کامل شود???!!!پیامبر(صلوات الله علیه)فرمودند:ایمان بنده به خدا کامل نمی شود مگر در 5خصلت:1.توکل برخدا2.واگذار کردن کارها به خدا3.تسلیم بودن دربرابرخدا4.راضی بود ن دربرابرخدا5.صبرکردن بربلای خدا.

#نکات ناب