بسم الله الرحمن الرحیم 3.ارکان ایمان. امام علی (علیه السلام)فرمودند:ایمان دارای چهاررکن است 1.راضی بدون به اراده خداوند 2.توکل نمودن به خدا 3.واگذار کردن کارهابه خدا 4.تسلیم بودن در برابر فرمان خداوند. امام رضا(علیه السلام)می فرمایند?ایمان عبارتست از شناخت قلبی واقرار زبانی و عمل کردن به وسیله اعضاءوجوارح .در حقیقت اینها ارکان ایمانند.

#نکات ناب