بسم الله الرحمن الرحیم

1.حقیقت ایمان : عبارتست ازتسلیم بودن درظاهر وباطن دربرابر حق,بنابراین اگر کسی به چیزی یقین دارد اما تسلیم آن نیست به ان ایمان ندارد.بلکه دارای کفر جحودی است.

امام صادق (علیه السلام )فرمودند:یکی ازاقسام کفر کفر جحودی است .ویکی ازشعبه های جحودی را این می داند که انسان چیزی را انکار کند در حالی که می داند حق است.

از وصیت های پیامبر (صلوات الله وعلیه) به امیرالمومنین(علیه السلام): ای علی 7خصلت است که هرکس داشته باشد به حقیقت ایمان  وکمال ان رسیده و درهای بهشت برویش گشاده میشود. 1.کسی که وضوی کامل بگیرد, 2.نماز را کامل بخاند, 3.خشمش را نگاه دارد , 4.زبانش را زندانی کند, 5.برای گناهانش استغفارکند, 6.زکات مالش را بپردازد, 7.خیرخواه خاندان پیامبرش باشد.


#نکات ناب