پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خیارکم من ذکّرکم باللَّه رؤیته و زاد فی علمکم منطقه و رغّبکم فی الآخره عمله؛
بهترین شما آن کس است که دیدار او خدا را به یاد شما آرد و سخنانش دانش شما را بیفزاید و رفتارش شما را به آخرت راغب سازد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خمسه من مصائب الدّنیا فوت الحبیب و ذهاب المال و شماته الأعداء و ترک العلم و امرأه سوء؛
پنج چیز از مصائب دنیاست: مرگ دوست و تلف شدن مال و سرزنش دشمنان و ترک دانش و زن بد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
حسن الخلق یثبت المودّه؛
نیک خوئى، دوستى را استوار مى کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجار قبل الدّار و الرّفیق قبل الطّریق و الزّاد قبل الرّحیل؛
همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید جست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاث یصفین لک ودّ أخیک تسلّم علیه إذا لقیته و توسّع له فی المجلس و تدعوه بأحبّ أسمائه إلیه؛
سه چیز محبت دوست را خالص می کند: سلامش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او را باز کنى و او را به بهترین نامهایش بخوانى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاک و قرین السّوء فإنّک به تعرف؛
از یار بد بپرهیز که تو را بدو شناسند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ المتحابّین فی اللَّه فی ظلّ العرش؛
آن ها که در راه خدا دوستى می کنند در سایه عرش جاى دارند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یحبّ المداومه على الإخاء القدیم فداوموا؛
خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد، بنا بر این دوستى دیرینه را ادامه دهید.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أحدکم مرآه أخیه فإذا رأى به أذى فلیمطّه عنه؛
هر یک از شما آئینه برادر خویش است وقتى عیبى بر او دید، باید بزداید.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أبرّ البرّ أن یصل الرّجل أهل ودّ أبیه بعد أن یولّى الأب؛
بهترین نیکى آن است که مرد پس از مرگ پدر خویش با دوستان او دوستى کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
اللَّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه؛
تا هنگامى که شخص به یارى برادر خویش مى پردازد، خداوند یاور اوست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أکثروا من الإخوان فإنّ ربّکم حییّ کریم یستحیی أن یعذّب عبده بین إخوانه یوم القیمه؛
دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه؛
بهترین کارها دوستى و دشمنى در راه خداست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال بعد الإیمان باللَّه التّودّد إلى النّاس؛
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال أن تدخل على أخیک المؤمن سرورا أو تقضى عنه دینا؛
بهترین کارها آن است که برادر مؤمن خویش را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأصحاب من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک؛
بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى تو را یارى کند و و وقتى فراموش کردى تو را بیاد آرد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفشوا السّلام بینکم تحابّوا؛
سلام را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أسدّ الأعمال ثلاثه ذکر اللَّه على کلّ حال و الإنصاف من نفسک و مواساه الأخ فی المال؛
استوارترین کارها سه چیز است یاد خداوند در همه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینى.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأى أحدکم من نفسه أو ماله أو من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکه فإنّ العین حقّ؛
وقتى یکى از شما از خود یا مال خود یا برادر خود چیز جالب توجهى دید براى وى بدعا برکت خواهد زیرا چشم حق است.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأیت من أخیک ثلاث خصال فارجه: الحیاء و الأمانه و الصّدق و إذا لم ترها فلا ترجه؛
وقتى در برادر خود سه صفت دیدى بدو امیدوار باش، حیا و امانت و راستى و اگر این صفات را ندارد از او امیدى نداشته باش.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافی له عدوّا فیخبرک بما لیس فیه فیفرّق ما بینک و بینه؛
وقتى با کسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ کس در باره او چیزى مپرس چون ممکن است به یکى از دشمنان او بر خورى و درباره وى سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد.
نهج الفصاحه
دسته: احادیث دوست و دوست یابی | نویسنده: admin